ஆவின் விற்பனை முகவருக்கான விண்ணப்பம்

மதுரை மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம். மதுரை - 625020
1 விண்ணப்பதாரர் பெயர்
2 கணவர்/தகப்பனார் பெயர்
3 விண்ணப்பதாரரின் வயது
4 விண்ணப்பதாரரின் கல்வித்தகுதி
5 அடையாளச் சான்றிதழ் (1 முதல் 5 வரை ஏதாவது ஒன்றின் நகல் இணைக்கவும்)
1.வாக்காளர் அட்டை நகல்
2.ஓட்டுநர் உரிம நகல்
3.பாஸ்போர்ட் உரிம நகல்
4.வருமானவரி அட்டை நகல்
5.இதர ஆவணங்கள்
Attachment file size below 500 KB
Attachment Formats : PDF,Word Documents(.doc,.docx)
6 இருப்பிட விலாசம் (செல் எண்ணுடன்) (1 முதல் 5 வரை ஏதாவது ஒன்றின் நகல் இணைக்கவும்)
1.ரேசன் கார்டு நகல்
2.ஓட்டுநர் உரிம நகல்
3.பாஸ்போர்ட் உரிம நகல்
4.வாக்காளர் அட்டை நகல்
5.இதர ஆவணங்கள்
Attachment file size below 500 KB
Attachment Formats : PDF,Word Documents(.doc,.docx)
7 முகவர் புகைப்படம்
Image Size : 155px X 202px
Attachment Image Formats : .png, .jpg, .jpeg, .gif
8 நிரந்தர விலாசம்
9 விண்ணப்பதாரரின் தற்போதைய தொழில்/ வேலை
10 விண்ணப்பதாரரின் மாத வருமானம்
11 தங்களது இடத்தில் விற்பனை செய்ய விருப்பமா?
(i)ஆம் எனில் விலாசம் மற்றும் தொலைபேசி எண்
(ii) ஆம் எனில் குளிரூட்டும் அமைப்பு வசதி உள்ளதா? அதன் விபரம்
(iii) இல்லை எனில் விற்பனை முகவராக செயல்பட விரும்பும் இடம்
12 வாரிசுதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி

மேற்கூறிய அனைத்து தகவல்களும் உண்மை என நான் சான்று அளிக்கிறேன். ஒன்றியத்திலிருந்து பால் மற்றும் பால் உபபொருட்கள் பெற்ற பின்னர் அதில் குறைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலோ, ஒன்றியம் நிர்ணயித்த விலையினை விட கூடுதலாக, விற்றாலோ, ஆவின் பால் மற்றும் பால் உபபொருட்கள் தவிர வேறு பொருட்கள் விற்றாலோ அல்லது கட்டுமானத்தினை, குத்தகைக்கோ அல்லது உள்வாடகைக்கு அளித்தாலோ ஒன்றியம் அறிவிக்கும் உத்தரவு அனைத்திற்கும் நான் கட்டுப்படுவேன் என உறுதி கூறுகிறேன், மேலும் மத்திய, மாநில அரசு சட்டதிட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் எனவும் உறுதி அளிக்கிறேன்.(Image Size: 280px X 70px)

விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம்

Best view only in Google Chrome Browser